Informasjon til laga


På desse sidene finn lokallaga informasjon om kurs, søknadsfristar, kappleikar og anna nytt frå Telemark folkemusikklag. 


Har du info du vil dele med dei andre medlemmene i folkemusikklaget? Send oss ein mail på post@telefolk.no. 

foto: Knut Utler

Siste nytt frå styret


Her kan du lese siste møtereferat og info frå styret i Telemark folkemusikklag