Påmelding Ungfolk 2018

Tid: 6. - 10. august 2018
Stad: Seljord folkehøgskule
Pris: Med overnatting: Kr. 3.300 Utan overnatting: Kr. 2.300. Syskjenmoderasjon: Kr. 500
UngFolk Rekrutt: Kr. 600 u/ivernatting, kr. 850 m/overnatting.
Påmelding innan måndag 2. juli 2018

Alle felt med * MÅ fyllast ut.

Noter i feltet Anna informasjon namn og epost til fakturamottakar om det er andre enn den føresette som skal ha fakturaen.


1. søsken betalar full pris, dei neste får kr. 500 i avslag på kursprisen. Ingen søskenmoderasjon på UngFolk rekrutt.


Munnharpe er et valfritt tilbod for alle vk-kursa, og blir organisert som ca ei økt pr dag. Dei som ikkje vel munnharpe får undervisning i hovedkurset.


T.d. allergiar, sjukdom, syskkenmoderasjon, behov for å låne instrument m.v.