Instruktørar på Ungfolk 2018


Lars Erik Øygarden

Foto: Lotte de Vries

Kursleiar * Hardingfele

Lars Erik er leiar i Telemark folkemusikklag og har spela hardingfele sidan 6-års alderen. Gjekk på musikkskulen i Vinje kommune i 8 år og har studera folkemusikk ved Høgskulen i Telemark (no HSN) på Rauland. Har jobba i Vinje kulturskule sidan 2015 og har omlag 20 elevar på hardingfele der. Høyrde mykje spel i barndommen frå far som er spelemann og gamle plater og kassettar. I seinare tid også delteke mykje på kappleikar og vart A-klassespelemann i 2015 på Fagernes. Har spelet i telemarkstradisjon, men også stor interesse for hardingfelespel frå andre distrikt, samt felespel frå mellom anna Sverige og Irland. Lars Erik var leiar for UngFolk i 2011, og har vore mykje nytta som feleinstruktør og dansespelemann ved ulike kurs.

Lars-Ingar Meyer Fjeld

Hardingfele

Lars-Ingar Meyer Fjeld er A-klassing på hardingfele og har spesialisert seg i spelet fra Telemark. Han har lært mesteparten av slåttene sine av Per Anders Buen Garnås, Ottar Kåsa og Christian Borlaug, men har og vært mye rundt å besøkt eldre spelemenn. Lars-ingar har opparbeidet seg et stort slåtterepertoar og har mange års erfaring med undervisning på hardingfele.


Arnhild Brennesvik

Dans

Arnhild er aktiv folkedanser og instruktør gjennom mange år. Hun vokste opp i Jondalen og Hovin. Alt som 9-åring startet hun å danse på kappleik. Hun holdt sine første kurs som hjelpeinstruktør  da hun var 14 år, både her i Norge og i USA. Fra hun var 16 år har hun holdt mange kurs både i inn- og utland. Arnhild jobbber til daglig som sykepleier, men har også en liten stilling i Sauherad kommune i samarbeid med Nes Nasjonale dansaring som folkedanslærer. Siste året har hun også jobbet med fordypningsprogram i regi av Telemark folkemusikksenter, Bø kulturskule og Telemark folkemusikklag.

 

Sigrid Jore

Kveding

Sigrid Kjetilsdotter Jore er frå Valle i Setesdal, og kan skumle bånsullar, morosame stev, fine viser, triste balladar, og mykje mykje meir som du skal få lære på Ungfolk! Sigrid er utdanna frå Ole Bull akademiet og Noregs musikkhøgskule. I tillegg har ho vore heldig å få lære av dyktige kvedar frå då ho var liten og fram til i dag: Ingebjørg Vegestog Homme, Kirsten Bråten Berg og Birgit Rike Lund for å nemne nokre

Ungfolk Rekrutt 2018


Even Westeng

Dans

Even har mange år på UngFolk bak seg og har alt blitt ein habil dansar og folkemusikar. Han har mange flotte resultat frå landskappleiken, har deltatt på fordjupingopplegg (talentskule) i Telemark og er i dag student på folkekulturstudiet på Rauland (Universitetet i Sør-Aust-Noreg)

Vilde Westeng

Dans

Vilde begynte å danse folkedans og halling da hun var åtte år. Gjennom årene som danser har hun hatt mange ulike typer opptredener og kurs, både i inn- og utland. I tillegg konkurrerer hun ofte på kappleiker. Vilde har instruktørkurs og er opplært innen tradisjon, pedagogikk og sikring. De siste tre årene har hun vært instruktør på ukentlig kurs for Gransherad spel- og dansarlag og diverse andre helge- og dagskurs. 


Gudrun Strand

Hardingfele