Instruktørar på Ungfolk 2018


Lars Erik Øygarden

Foto: Lotte de Vries

Kursleiar * Hardingfele

Lars Erik er leiar i Telemark folkemusikklag og har spela hardingfele sidan 6-års alderen. Gjekk på musikkskulen i Vinje kommune i 8 år og har studera folkemusikk ved Høgskulen i Telemark (no HSN) på Rauland. Har jobba i Vinje kulturskule sidan 2015 og har omlag 20 elevar på hardingfele der. Høyrde mykje spel i barndommen frå far som er spelemann og gamle plater og kassettar. I seinare tid også delteke mykje på kappleikar og vart A-klassespelemann i 2015 på Fagernes. Har spelet i telemarkstradisjon, men også stor interesse for hardingfelespel frå andre distrikt, samt felespel frå mellom anna Sverige og Irland. Lars Erik var leiar for UngFolk i 2011, og har vore mykje nytta som feleinstruktør og dansespelemann ved ulike kurs.

Lars-Ingar Meyer Fjeld

Hardingfele

Lars-Ingar Meyer Fjeld er A-klassing på hardingfele og har spesialisert seg i spelet fra Telemark. Han har lært mesteparten av slåttene sine av Per Anders Buen Garnås, Ottar Kåsa og Christian Borlaug, men har og vært mye rundt å besøkt eldre spelemenn. Lars-ingar har opparbeidet seg et stort slåtterepertoar og har mange års erfaring med undervisning på hardingfele.