Handlingsplan 2016

  • Gjennomføre to møter i det nye representantskapet
  • Planlegge og gjennomføre vår- og haustkurs i samarbeid med lokalt lag
  • Arrangere fylkeskappleik i samarbeid med lokalt lag
  • Planlegge og gjennomføre sommarskulen UngFolk
  • Vidareutvikle samarbeidet med Telemarkfestivalen med fleire konsertar og framføringar med unge utøvarar
  • Starte arbeidet med å utvikle meir systematiske tilbod til dei unge talenta
  • Halde fram arbeidet med å få etablert eit kompetansesenter for folkemusikk i regionen
  • Halde fram arbeidet med å få etablert ein musikarbank innan folkemusikk og –dans