Styre og utval 2014 - 2016

Styret i TFL er sett saman av 3 styremedlemmar og 2 vararepresentantar.
Årsmøtet 23. april 2014 valgte dette styret for 2014 - 2016:

Verv:Namn:Tilknytning:Periode:
Leiar: Kjell Stundal   2014 - 2016
Nestleiar: Bjønn Raftevold Rue   2014 - 2016
Styremedlem: Rønnaug Larsen  Fjellrosa / Bø Dansarring 2014 - 2016
Vara: Inger Lien   2014 - 2016
Vara: Lars-Ingar Meyer Fjeld   2014 - 2016
Vara: Ole Arnfinn Hagen   2014 - 2016
Vara: Gudrun Straand Fjellrosa Spel- og Dansarlag 2014 - 2016
       
Torkjell Haugeruds Minnefond Torgeir Straand   2014 - 2016
       
Valnemnd: Ottar Kaasa   2014 - 2016
Valnemnd: Aslaug Kostveit   2014 - 2016
       
Revisor: Harald Omnes Nes Nasjonale Dansarring 2014 - 2016