Styre og utval 2016 - 2018

Styret i TFL er sett saman av 3 styremedlemmar og 3 vararepresentantar.
Årsmøtet 27. april 2016 valgte dette styret for 2016 - 2018:

Verv:Namn:Tilknytning:Periode:
Leiar: Lars-Erik Øygarden   2016 - 2018
Styremedlem: Kjell Stundal   2016 - 2018
Styremedlem: Bjønn Raftevoll Rue   2016 - 2018
1. vara: Gudrun Straand Fjellrosa Spel- og Dansarlag 2016 - 2018
2. vara: Lars-Ingar Meyer Fjeld   2016 - 2018
3. vara: Ole Arnfinn Hagen   2016 - 2018
  Gudrun Straand   2016 - 2018
       
Torkjell Haugeruds Minnefond Torgeir Straand   2016 - 2018
       
Valnemnd: Rønnaug Larsen   2014 - 2016
Valnemnd: Aslaug Kostveit   2014 - 2016
       
Revisor: Anne Tone Aasbø   2014 - 2016