Telemark folkemusikksenter

3. februar 2015 vart det halde formelt stiftingsmøte for Telemark folkemusikksenter. Senteret er organisert som eit frivillig lag med eige organisasjonsnummer og registrert i Brønnøysund. Til stades på stiftingsmøtet var representantar for Telemark folkemusikklag, Telemarkfestivalen, Folkemusikkarkivet og Telemark kulturnettverk. Fleire regionale folkemusikkaktørar vil bli invitert inn som samarbeidspartar i senteret etter kvart.

Her finn du nettsidene til Telemark folkemusikksenter: www.telemusikk.no

Kurs i folkemusikk for barn og unge

Stad: Blueshuset på Notodden

Tid: Laurdag 30. april kl. 10:00 - 14:00.

Pris: Kr. 250 pr deltakar (betalast i døra)
Søskenrabatt: Pris kr. 200 pr deltakar
Lunsj inkludert (gje tilbakemelding om allergiar e.l.)

Påmeldingsfrist: Innan 24. april til Gudrun Straand, tlf. 909 97 415

Arrangør: Fjellrosa Spel og Dansarlag

Årsmøte 2016

Årsmøte i TFL vert onsdag 27. april kl. 18 - 21 i Gullbring kulturanlegg i Bø.

Ny styringsmodell i TFL

Styret i TFL ønskjer å prøve ut ein meir direkte modell for å styrke samarbeidet mellom fylkesstyret og lokallaga. 
I hovedsak går det ut på at det formelle øverste styringsorganet er eit representantskap som består av alle medlemslaga.

Modellen er ei prøveordning over 2 år.

Sjokoladekappleik i Seljord 25. mars 2017

Plakat sjokoladekappleikenSeljord juniorspelemannslag, Tusseleiken og Seljord folkemusikklag ynskjer alle velkomne til den 19. Sjokoladekappleiken på Granvin kulturhus i Seljord.
Tid: laurdag 25.mars 2015 kl. 12.00

Påmelding innan kl 11 laurdag 25.mars
ELLER FØREHANDSPÅMELDING FRAM TIL KL 20 KVELDEN FØR (24.mars)
til Tusseleiken på e-post: tusseleiken@hotmail.com

Sjokoladekappleik i Seljord 25. mars 2017- les heile saka