Ungfolk Rekrutt - nytt av året!

Dette er eit tilbod for deg som er frå 8 år og oppover (til ca.10 år.) Kurset er spesielt for deg som har starta opp med undervisning lokalt eller som ikkje har fått den sjansen og som lurer på om folkemusikk og -dans er noko for deg. Kurset går over to dagar - tysdag 7. og onsdag 8. august - og    vil ha eit meir leikeprega opplegg, der du får "smake" på litt dans, spel og sang. Du vil og få bli med på sosiale aktivitetar med resten av UngFolk.
Du kan melde deg på enten utan eller med overnatting. Sjå prisar i påmeldingsskjemaet på denne nettsida.

Telemark folkemusikksenter

3. februar 2015 vart det halde formelt stiftingsmøte for Telemark folkemusikksenter. Senteret er organisert som eit frivillig lag med eige organisasjonsnummer og registrert i Brønnøysund. Til stades på stiftingsmøtet var representantar for Telemark folkemusikklag, Telemarkfestivalen, Folkemusikkarkivet og Telemark kulturnettverk. Fleire regionale folkemusikkaktørar vil bli invitert inn som samarbeidspartar i senteret etter kvart.

Her finn du nettsidene til Telemark folkemusikksenter: www.telemusikk.no

Sjokoladekappleik 2018

Seljord juniorspelemannslag, Tusseleiken og Seljord folkemusikklag ynskjer alle velkomne til den 20. Sjokoladekappleiken på Granvin kulturhus i Seljord laurdag 3.mars 2018 kl. 12.00.

Påmelding innan kl.11 laurdag 3.mars eller førehandspåmelding fram til kl 20 kvelden før (2.mars) til Tusseleiken på e-post: tusseleiken@hotmail.com
For registreringsarbeidet er det til stor hjelp med førehandspåmelding av grupper eller lag; helst med namn på dei som er med i laget, alder, adresser og gjerne kven dei har lært av.

Hjarteleg velkomne til Sjokoladekappleik 2018 
– deltakarar og publikum!

Sjokoladekappleik 2018- les heile saka

Kurs i folkemusikk for barn og unge

Stad: Blueshuset på Notodden

Tid: Laurdag 30. april kl. 10:00 - 14:00.

Pris: Kr. 250 pr deltakar (betalast i døra)
Søskenrabatt: Pris kr. 200 pr deltakar
Lunsj inkludert (gje tilbakemelding om allergiar e.l.)

Påmeldingsfrist: Innan 24. april til Gudrun Straand, tlf. 909 97 415

Arrangør: Fjellrosa Spel og Dansarlag

Årsmøte 2016

Årsmøte i TFL vert onsdag 27. april kl. 18 - 21 i Gullbring kulturanlegg i Bø.

Ny styringsmodell i TFL

Styret i TFL ønskjer å prøve ut ein meir direkte modell for å styrke samarbeidet mellom fylkesstyret og lokallaga. 
I hovedsak går det ut på at det formelle øverste styringsorganet er eit representantskap som består av alle medlemslaga.

Modellen er ei prøveordning over 2 år.

Sjokoladekappleik i Seljord 25. mars 2017

Plakat sjokoladekappleikenSeljord juniorspelemannslag, Tusseleiken og Seljord folkemusikklag ynskjer alle velkomne til den 19. Sjokoladekappleiken på Granvin kulturhus i Seljord.
Tid: laurdag 25.mars 2015 kl. 12.00

Påmelding innan kl 11 laurdag 25.mars
ELLER FØREHANDSPÅMELDING FRAM TIL KL 20 KVELDEN FØR (24.mars)
til Tusseleiken på e-post: tusseleiken@hotmail.com

Sjokoladekappleik i Seljord 25. mars 2017- les heile saka

Haustkurs 2016

5. - 6. november 2016 på Bø barneskule

Helgekurs for unge (12 - 18 år), dagskurs søndag for barn (8 - 12 år).

Påmelding innen 25. oktober til
Harald Omnes (har-omne@online.no), tlf. 915 71 465 eller
Arnhild Brennesvik (aklipp@hotmail.com), tlf. 906 13 042

Haustkurs 2016- les heile saka