Ny styringsmodell i TFL

24.02.2017

Styret i TFL ønskjer å prøve ut ein meir direkte modell for å styrke samarbeidet mellom fylkesstyret og lokallaga. 
I hovedsak går det ut på at det formelle øverste styringsorganet er eit representantskap som består av alle medlemslaga.

Modellen er ei prøveordning over 2 år.

Dagens styre får rollen som arbeidsutval (AU) og førebur sakene til representantskapet i tillegg til å behandle hastesaker. (som representantskapet delegerer) 
Dagens vedtekter vert ikkje endra, men i ein 2-årig prøveperiode vert det gjort forsøk med ein representantskapsmodell. 

Representantskapet. 
Representantskapet er TFL sitt øverste organ og består av 2 representantar frå kvart av medlemslaga. Representantskapet har minimum to møter i året, eit i vårsemesteret og eit i starten av haustsemesteret eller når arbeidsutvalet meiner det er behov for møte. 
Representantskapsmøtet i vårsemesteret fungerer som ”årsmøte” og skal godkjenne årsmelding og rekneskap frå året før og godkjenne handlingsplan og budsjett for inneverande år samt foreta val i tillegg til andre saker som vert sett på dagsorden av arbeidsutvalet (styret) 
Representantskapet på hausten skal peike ut arrangørar av haust og vårkurs, fylkeskappleiken og i tillegg ta stilling til opplegg for UngFolk og behandle andre saker som vert sett på dagsorden av arbeidsutvalet (styret) 

Årsmøtet skal velje; 


Bøkappleiken 2018

Laurdag 3. november kl 13.00 på Sandvin
Dans med premieutdeling om kvelden


kl 12:00 - 13:00: Asbjørn Storesund og Ottar Kåsa presenterer den nye boka ”Felemakarar i Telemark”

Billettar: kr 150,- Barn u/ 12 år gratis

Påmelding frå kl 12.00 - 15.00: Påmeldingsavgift kr. 100.-

Arr.: Spelemannslaget Bøheringen, Bø dansarring, Bø juniorspelemannslag og Bø UngdomslagSjokoladekappleik 2018

Seljord juniorspelemannslag, Tusseleiken og Seljord folkemusikklag ynskjer alle velkomne til den 20. Sjokoladekappleiken på Granvin kulturhus i Seljord laurdag 3.mars 2018 kl. 12.00.

Påmelding innan kl.11 laurdag 3.mars eller førehandspåmelding fram til kl 20 kvelden før (2.mars) til Tusseleiken på e-post: tusseleiken@hotmail.com
For registreringsarbeidet er det til stor hjelp med førehandspåmelding av grupper eller lag; helst med namn på dei som er med i laget, alder, adresser og gjerne kven dei har lært av.

Hjarteleg velkomne til Sjokoladekappleik 2018 
– deltakarar og publikum!

Sjokoladekappleik 2018- les heile sakaUngfolk 2018

Ungfolk 2018 vert halde på Seljord folkehøgskole dagane måndag 6. august til fredag 10. august.

Frammøte måndag 6. august kl. 12:00.

Avslutning fredag 10. august kl. 19:00.

Det vert kurs i dans, hardingfele og munnharpe.

Påmeldingsskjema finn du under menypunktet Ungfolk, med påmeldingsfrist 2. juli.

Last ned Flyer her.Haustkurs 2016

5. - 6. november 2016 på Bø barneskule

Helgekurs for unge (12 - 18 år), dagskurs søndag for barn (8 - 12 år).

Påmelding innen 25. oktober til
Harald Omnes (har-omne@online.no), tlf. 915 71 465 eller
Arnhild Brennesvik (aklipp@hotmail.com), tlf. 906 13 042

Haustkurs 2016- les heile sakaKurs i folkemusikk for barn og unge

Stad: Blueshuset på Notodden

Tid: Laurdag 30. april kl. 10:00 - 14:00.

Pris: Kr. 250 pr deltakar (betalast i døra)
Søskenrabatt: Pris kr. 200 pr deltakar
Lunsj inkludert (gje tilbakemelding om allergiar e.l.)

Påmeldingsfrist: Innan 24. april til Gudrun Straand, tlf. 909 97 415

Arrangør: Fjellrosa Spel og Dansarlag

Kurs i folkemusikk for barn og unge- les heile sakaÅrsmøte 2016

Årsmøte i TFL vert onsdag 27. april kl. 18 - 21 i Gullbring kulturanlegg i Bø.Telemark folkemusikksenter

3. februar 2015 vart det halde formelt stiftingsmøte for Telemark folkemusikksenter. Senteret er organisert som eit frivillig lag med eige organisasjonsnummer og registrert i Brønnøysund. Til stades på stiftingsmøtet var representantar for Telemark folkemusikklag, Telemarkfestivalen, Folkemusikkarkivet og Telemark kulturnettverk. Fleire regionale folkemusikkaktørar vil bli invitert inn som samarbeidspartar i senteret etter kvart.

Her finn du nettsidene til Telemark folkemusikksenter: www.telemusikk.no

Telemark folkemusikksenter- les heile saka