Domarliste

Klikk på tittelen for å få ein oversikt over aktuelle domarar i Telemark. Veit du om andre kandidatar vil vi gjerne ha dei med på lista! Vi er takksame om du sender oss ei melding om dette. Kandidaten må så klart bli spurt om å stå på lista først.