Fylkeskappleiken

er eit årleg arrangement som vert initiert av TFL, og lokallaga får tildelt arrangementet etter søknad. Arrangementet for neste år vert  fordelt på representanstskapsmøtet i september.

Sjokoladekappleik - Seljord

Seljord folkemusikklag står som arrangør av denne kappleiken som vert halden  kvart år i tidsrommet – medio mars

Sjokoladekappleik - Bø

Bø juniorspelemannslag er arrangør av denne kappleiken som finn stad i oktober/november.