Nye nettsider

Nettsidene til Telemark folkemusikklag er under omlegging. Sidene her blir derfor ikke oppdatert.


Tilbakemeldingar

Tips oss gjerne om du finn feil i semester-planen vår, eller om du vil komme med utfyllande opplysningar eller nye arrangement!


 

Aktuelle prosjekt  
Her legg vi ut linkar til prosjekt vi driv sjølve eller samarbeider med andre om:

Ungfolk 2019

Tilskot 
Har legg vi ut linkar til stader du kan søke tilskot. Tips oss gjerne om fleire!

Vaksenopplæringstilskot

Tilskot til opplæring / kursverksemd

FRIFOND-tilskot

Ei stønadsordning for lokal og frivillig kulturaktivitet i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjonar og -grupper

 

Musikkutstyrsordninga

Nasjonal tilskotsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler

KOMP - for rytmisk musikk

Statstilskot til opplæring innafor jazz, rock, folkemusikk, verdsmusikk m.m.

Lenkesamling
Her legg vi ut linkar vi håpar du kan ha nytte av. Tips oss gjerne om du har fleire!

FolkOrg

Har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.

KOMP - for rytmisk musikk

Statstilskot til opplæring innafor jazz, rock, folkemusikk, verdsmusikk m.m.