Sjokoladekappleik 2018

Seljord juniorspelemannslag, Tusseleiken og Seljord folkemusikklag ynskjer alle velkomne til den 20. Sjokoladekappleiken på Granvin kulturhus i Seljord laurdag 3.mars 2018 kl. 12.00.

Påmelding innan kl.11 laurdag 3.mars eller førehandspåmelding fram til kl 20 kvelden før (2.mars) til Tusseleiken på e-post: tusseleiken@hotmail.com
For registreringsarbeidet er det til stor hjelp med førehandspåmelding av grupper eller lag; helst med namn på dei som er med i laget, alder, adresser og gjerne kven dei har lært av.

Hjarteleg velkomne til Sjokoladekappleik 2018 
– deltakarar og publikum!

Sjokoladekappleik 2018- les heile saka

Telemark folkemusikksenter

3. februar 2015 vart det halde formelt stiftingsmøte for Telemark folkemusikksenter. Senteret er organisert som eit frivillig lag med eige organisasjonsnummer og registrert i Brønnøysund. Til stades på stiftingsmøtet var representantar for Telemark folkemusikklag, Telemarkfestivalen, Folkemusikkarkivet og Telemark kulturnettverk. Fleire regionale folkemusikkaktørar vil bli invitert inn som samarbeidspartar i senteret etter kvart.

Her finn du nettsidene til Telemark folkemusikksenter: www.telemusikk.no

Ungfolk 2018

6. – 10. august Seljord folkehøgskole

  • På Ungfolk møtast barn og unge til ei sommarveke fylt med folkemusikk og –dans
  • Me tilbyr både grunnkurs og kurs for vidarekomne i hardingfele, kveding, dans, munnharpe m.m.
  • Kurset går i veke 32. (6. til 10. august)
  • Syskenmoderasjon
  • Påmelding innan 25. juni
  • Info, prisar og påmeldingsskjema finn du på nettsida: www.telefolk.no/ungfolk

Gå ikkje glipp av sommarens Ungfolk!

Flyer

Kontakt: Telemark folkemusikklag
v/Kjell Stundal tlf. 90 12 75 13
E-post: kjell.stundal@musikk.no

 


 

Ny styringsmodell i TFL

Styret i TFL ønskjer å prøve ut ein meir direkte modell for å styrke samarbeidet mellom fylkesstyret og lokallaga. 
I hovedsak går det ut på at det formelle øverste styringsorganet er eit representantskap som består av alle medlemslaga.

Modellen er ei prøveordning over 2 år.


Tilbakemeldingar

Tips oss gjerne om du finn feil i semester-planen vår, eller om du vil komme med utfyllande opplysningar eller nye arrangement!


 

Aktuelle prosjekt  
Her legg vi ut linkar til prosjekt vi driv sjølve eller samarbeider med andre om:

Ungfolk 2017

Tiljetakt

Tilskot 
Har legg vi ut linkar til stader du kan søke tilskot. Tips oss gjerne om fleire!

Vaksenopplæringstilskot

Tilskot til opplæring / kursverksemd

FRIFOND-tilskot

Ei stønadsordning for lokal og frivillig kulturaktivitet i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjonar og -grupper

 

Musikkutstyrsordninga

Nasjonal tilskotsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler

KOMP - for rytmisk musikk

Statstilskot til opplæring innafor jazz, rock, folkemusikk, verdsmusikk m.m.

Lenkesamling
Her legg vi ut linkar vi håpar du kan ha nytte av. Tips oss gjerne om du har fleire!

FolkOrg

Har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.

KOMP - for rytmisk musikk

Statstilskot til opplæring innafor jazz, rock, folkemusikk, verdsmusikk m.m.